Novinky Novinky

Späť

Urban Art Fest

17.

Názov projektu:

Urban Art Fest

 

Autor/ka: Erik Oslanec

 

Stručný popis:

Primárnou ideou projektu „URBAN ART FEST" je prezentácia urbanistického umenia s prepojením na súčasnú alternatívnu hudbu v rámci širšieho kultúrneho kontextu. Street art patrí určite nielen na Slovensku k dlhodobo k vyhľadávaným žánrom umenia. Spájajú sa s ním nové technológie, tolerantné myslenie, originálny životný štýl. Patrí k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim subkultúrnym formám, ktorý prináša do „oficiálneho" umenia, kultúry a spoločnosti nové kreatívne myšlienky. Zámerom projektu „URBAN ART FEST" je teda ponúknuť hlavne mladým ľuďom priestor v širšom kultúrnom kontexte, nové kreatívne možnosti sebarealizácie, a najmä rozvíjania slobodného, tvorivého myslenia.

 

Popis projektu:

Projekt „URBAN ART FEST"  je navrhnutý za účelom otvorenej komunikácie a podnietenie záujmu o voľnočasové aktivity najmä mladých ľudí nielen v rámci regiónu Banská Bystrica a Zvolen, ale celého Stredoslovenského kraja. Mladí ľudia vo veku 16 – 35 rokov, sú našou primárnou cieľovou skupinou. K charakteristike ich života a správania nepatrí len záujem o umenie a hudbu, ale aj o alternatívny spôsob života, ktorý zahŕňa široké spektrum záujmov, ale aj kritický, slobodný prístup k informáciám, náročnosť a záujem o vzdelávanie, cestovanie a spoznávanie iných kultúr. Koncepcia projektu „URBAN ART FEST" bude v úvode realizovaná počas dvoch podujatí v časovom horizonte jedného roka. Oba podujatia a všetky sprievodné programy sa uskutočnia v indoor a outdoor priestoroch bývalého Kina Hviezda, ktoré sa nachádza v historickom centre mesta Banská Bystrica. 

Súčasťou celkovej koncepcie sú sprievodné akcie, ktoré budú vytvárať určité „zázemie" projektu „URBAN ART FEST". Tieto menšie podujatia sa budú konať počas roka raz za mesiac (vrátane prázdninových mesiacov júl, august) pod záštitou „URBAN ART FESTu". Cieľom týchto „podporných" akcií je dať celému projektu obraz pravidelnosti, atraktivity, profesionality, kvality a hlavne deklarovať dlhodobý záujem o návštevníka. Tu sa naša predstava „URBAN ART FEST" spája s tradíciou úspešných podujatí organizovaných naším tímom v priestoroch kina Hviezda /URBAN SPOT/.  Tieto podujatia už v tomto štádiu majú bohatú históriu a získali si meno vyhľadávaných podujatí organizovaných na strednom Slovensku. (Viď referencie).

Samozrejmosťou všetkých podujatí, vernisáží, wokrshopov, streetartových koncertov, alebo samotného „URBAN ART FEST" je profesionálne technické zázemie, originálne a zaujímavé dekorácie, hygienické a sociálne zariadenia a všetky náležité aspekty, potrebné k plynulej a hladkej realizácii samotného podujatia, s dôrazom na pohodlie a bezpečnosť návštevníkov.

 

Harmonogram festivalu:

Warm Up „URBAN ART FEST" 18. septembra 2015

19:00  Otvorenie festivalu

19:30 – 21:30  Premietanie alternatívnych filmov

21:30 -00:00 Vystúpenie dvoch lokálnych kapiel (podpora domácich umelcov)

00:00 -02:00 Trio lokal DJs

Maľovanie na plátno počas celej noci v priestoroch kina Hviezda.

 

„URBAN ART FEST" 19. septembra 2015

10:00  Otvorenie ART zóny výstava obrazov zúčastnených umelcov

10:00 – 18:00  Súťažné maľovanie graffiti v indoor a outdoor priestoroch kina Hviezda

15:00 – 16:30  Tanečné workshopy od 0 – 99 rokov

16:30 – 22:00  Hudobná časť festivalu /3 vystúpenia/

20:00 – 20:30  Vyhodnotenie Súťažného maľovania /hlasovanie účastníkmi festivalu/

22:00 – 04:00  Afterparty v indoor priestoroch kina Hviezda

 

Do popredia je potrebné vyzdvihnúť aj skutočnosť, že v rámci primárnej cieľovej skupiny sa čoraz viac stretávame s účasťou mladých rodín a detí (predovšetkým predškolského veku, resp. prvý stupeň ZŠ). Festival je príležitosť, ako sa venovať týmto deťom v rámci tvorivých dielní inovatívnejšími metódami: pripravené sú workshopy zamerané na interakciu umelcov a detí v kontexte Street art.

 

Čas a miesto realizácie projektu:

18 – 19. september 2015, indoor priestory bývalého kina Hviezda a blízke outdoor priestory kina Hviezda, Skuteckého 3, Banská Bystrica
 

 

Rozpočet projektu:

Druh položky:

Suma v €:

1. náklady spojené s propagáciou festivalu

690

2. prenájom lešenia

150

3. materiál na vyhotovenie grafity stien (veľkoplošné dosky a konštrukčné drevo, spojovací materiál)

740

4. farby, spreje, plátna, štetce

520

5. prenájom pódia a zvukovej techniky 

600

6. prepravné náklady

110

7. bezpečnostná služba / zdravotná služba

470

8. prenájom sociálnych zariadení – TOI TOI

210

9. catering

150

10. poplatky SOZA, slovgram

280

Celkový rozpočet projektu v €:

3920

 

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:

Koordinácia návštevníkov, backstage, upratovacie prace, workshopy

Priemerne (0 Hlasy)