Novinky Novinky

Späť

Výsledky PR BB 2016

Oficiálne výsledky hlasovania o projektových návrhoch participatívneho rozpočtu za rok 2016


 

Dňa 14. apríla 2016 o 16:00 vyhodnotila pracovná skupina výsledky hlasovania o 12 projektoch participatívneho rozpočtu za rok 2016.

 

Výsledné poradie

Názov projektového návrhu

Výsledný počet hlasov

1

Laskomerské singletraily

212

2

Šport pre všetkých

192

3

Relax zóna Fončorda

166

4

Projekt LETO – kultúra pre ľudí

104

5

Komunitná bylinková záhradka

79

6

Hudba v obraze

56

7

Stavajme si mesto spolu

51

8

Nadchnime sa pre nové, učme sa navzájom

48

9

Enviro ruka v ruke s kultúrou

47

10

Kurz rodičovských zručností

44

11

Finančné vzdelávania verejnosti

38

12

Záhradka pre uhlisko

18

 

Hlasovania za projektové návrhy participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu za rok 2016, ktoré sa konalo od 22. marca do 14. apríla 2016, sa zúčastnilo celkovo 505 hlasujúcich občanov. Nižšie je uvedený podrobnejší prehľad o hlasovaní:

Počet všetkých odovzdaných hlasovacích lístkov 505

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov na DDF 34

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov na klientskom centre MsÚ 471

Počet platných hlasovacích lístkov 505

Počet neplatných hlasovacích lístkov 0

Priemerne (0 Hlasy)