Novinky Novinky

Späť

Výsledky DDF 2014

Výsledky hlasovania na Druhom diskusnom fóre (22. 5. 2014):

1. Športovo-spoločenský deň (projekt č. 9; navrhovateľ: Ján Vrana)

2. Projekt LETO - Kultúra pre ľudí (projekt č. 17; navrhovateľ: Tematická skupina Kultúra v rámci PR BB 2014)

3. Komunitné centrum v Iliaši (projekt č. 8; navrhovateľ: Ján Žambor)

Uvedené výsledky sú priebežné. Celkový výsledok hlasovania za projekty PR BB pre rok 2014 bude uverejnený po skončení hlasovania na klientskom centre MsÚ.

Úplný prehľad výsledkov hlasovania na DDF nájdete v tomto dokumente.

Zápisnica z Druhého diskusného fóra (22. 5. 2014).

Priemerne (0 Hlasy)