Novinky Novinky

Späť

Výsledky výberu projektov PR BB 2015

Výsledky hlasovania PR BB 2015

11. júna 2015 sa uzatvorilo hlasovanie o projektoch participatívneho rozpočtu v Klientskom centre na Mestskom úrade v Banskej Bystrici, ktoré bolo spustené na Druhom diskusnom fóre dňa 21. 5.. Občania Banskej Bystrice tak svojimi hlasmi rozhodli o projektoch, ktoré získajú podporu z participatívneho rozpočtu mesta.

O realizáciu z prostriedkov participatívneho rozpočtu sa tento rok uchádzalo spolu 17 projektov, ktoré mohli občania predložiť v tematických oblastiach Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj; Zeleň v meste a verejné priestory; Kultúra a história a Šport a mládež.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje výsledky hlasovania a umiestnenie projektových návrhov podľa získaného počtu hlasov.

Výsledné poradie:

Názov projektu:

Číslo projektu:

Požadovaná suma (€):

Súhrnný počet hlasov:

1.

Získanie prostriedkov... na zabezpečenie chodu detského folklórneho súboru Radosť Banská Bystrica a tlač prezentačnej brožúry

20

4 000,- €

102

2.

Oddychová zóna pre deti a dospelých v Mestskom parku s výtvarnými prvkami

9

1900,- €

99

3.

Laskomerské singletraily

8

3503,40 €

80

4.

Dopravné ihrisko

4

5000,- €

79

5.

Sásovská mozaika

16

4660,- €

67

 

Priemerne (0 Hlasy)