Novinky Novinky

Späť

Výzva kritériá 2019

Vážení predkladatelia projektov pre Participatívny rozpočet, priatelia, aktivisti, dobrovoľníci, Banskobystričania,

touto cestou vás chceme požiadať o vaše hodnotenie a výber kritérií pre podané projekty, ktoré budú aplikované pri verejnom zvažovaní po odprezentovaní jednotlivých projektov na verejnom stretnutí, ktoré sa bude konať 27. 11. 2019.

Pre účely výberu kritérií si stiahnite tabuľku s navrhovanými kritériami, z nich budú následne vybrané prvé štyri podľa vašich odovzdaných hlasov.

Vyberte vaše preferované poradie kritérií od 1 do 8 (pričom 1. je najlepšie kritérium, presne ako v škole) a odošlite vyplnenú tabuľku v termíne do 4. 11. 2019 na mail participantbb2019@gmail.com

Ďakujeme.

Váš Tím KooR PR BB

Priemerne (0 Hlasy)