Novinky Novinky

Späť

Záverečné práce o PR

Tu nájdete a môžete si stiahnuť záverečné práce na tému participatívneho rozpočtu, ktoré boli, resp. sú verejne dostupné na Internete. Dokumenty sú vo formáte pdf (otvoríte napr. programami ako Adobe Acrobat Reader, alebo Foxit Reader).

Ivana Rybanská: Radikálny stret teórie s praxou - participatívne rozpočtovanie ako aplikácia normatívnych demokratických teórií. Bakalárska práca. Brno, 2012 Zdroj: Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra politologie

Bc. Peter Daubner: Inovačný projekt zameraný na regionály rozvoj mesta Zvolen. (Implementácia participatívneho rozpočtu). Diplomová práca. Zvolen, 2011. Zdroj: Technická Univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva

Justová, Veronika: Participativní rozpočtování. Diplomová práce. Brno, 2008 Zdroj: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta

 

Priemerne (0 Hlasy)