Novinky Novinky

Späť

Zeleň v meste

Tematická skupina Zeleň v meste sa stretla kvôli projektom participatívneho rozpočtu už 3 krát (3., 10. a 17. marca 2014). Na stretnutia chodia občianski aktivisti, zástupcovia neziskoviek a záhradní architekti, prevažne sa nás stretne 8. Na prvom stretnutí sme diskutovali o situácii v Banskej Bystrici z hľadiska témy zelene a ochrany životného prostredia. Identifikovali sme oblasti, ktoré pokladáme za nevyhnutné riešiť a na základe nich sme vytipovali 3 možné projekty. Rozdelili sme sa teda na tri pomyselné skupiny a venujeme sa príprave 3 projektov.

Prvý projekt sa týka zveľadenia parčíka kráľovej Sissy v Medenom Hámri a parku pred Hungáriou. Ďalší projekt je zameraný na podporenie motivácie ľudí, aby chodili a trávili čas v parku pod pamätníkom SNP, aby sme do tohto parku pritiahli všetky vekové kategórie. Dosiahneme to skrášlením a zveľadením vytipovanej lokality v parku, čím podporíme aj ďalšie funkcie parku a rozšírime aktivity i cieľové skupiny, ktoré navštevujú tento park. Tretí projekt sa zaoberá rozvojom komunitných záhrad a podporou výsadby ovocných stromov.

Eva Ščepková

Priemerne (0 Hlasy)