Novinky Novinky

Späť

Zmena termínu pre odovzdávanie projektov

UPOZORNENIE NA ZMENU TERMÍNU PRE PODÁVANIE PROJEKTOV v rámci participatívneho rozpočtu.

Koordinačná rada, na svojom stretnutí dňa 4. 3. 2014, prijala rozhodnutie o posunutí termínu pre odovzdávanie projektov z 31. 3. na 15. 4. 2014.

Priemerne (0 Hlasy)