Štatút participatívneho rozpočtu pre Mesto Banská Bystrica Štatút participatívneho rozpočtu pre Mesto Banská Bystrica

Po kliknutí na odkaz, uvedený nižšie, sa vám v novom okne otvorí pdf dokument aktuálnej verzie Štatútu participatívneho rozpočtu Mesta Banská Bystrica:

Štatút participatívneho rozpočtu

Projektový návrh Projektový návrh

Po kliknutí na odkaz nižšie si môžete stiahnuť dokument (.docx) Návrh projektu PRBB. Po jeho vyplnení ho vytlačený a podpísaný odovzdajte na Klientskom centre Mestského úradu, ul. ČSA 26 a elektronickú verziu - v pôvodnom formáte docx (tzv. Wordový dokument) - zašlite na mailovú adresu prbanskabystrica@gmail.com. Projektové návrhy zasielajte iba vo vyhlásenom termíne.

Pripomíname, že do participatívneho rozpočtu zaradíme len tie projektové návrhy, ktoré vzišli z niektorej z tematických skupín, resp. boli v patričnej TS konzultované.

Návrh projektu PRBB

Manuál na spracovanie projektového návrhu Manuál na spracovanie projektového návrhu

Po kliknutí na odkaz uvedený nižšie si môžete stiahnuť Manuál na spracovanie projektového návrhu (formát: .pdf). Manuál obsahuje inštrukcie pre správne vyplnenie formulára projektového návrhu.