Brožúra s projektovými návrhmi 2014 Brožúra s projektovými návrhmi 2014

S projektovými návrhmi participatívneho rozpočtu v BB na rok 2014 sa môžete oboznámiť aj v tejto publikácii:

 

 

Výsledky hlasovania o projektoch PR BB 2014 Výsledky hlasovania o projektoch PR BB 2014

Výsledky hlasovania PR BB 2014

6. júna 2014 sa uzatvorilo hlasovanie v Klientskom centre na Mestskom úrade v Banskej Bystrici. Občania svojimi hlasmi rozhodli o projektoch, ktoré získajú podporu z participatívneho rozpočtu mesta.

O finančné prostriedky sa uchádzalo 31 projektov v tematických oblastiach Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj, Zeleň v meste, Kultúra, Mládež, Šport a Zdravie, a spoločne žiadali o takmer 100 tisíc eur. Verejného hlasovania počas Druhého diskusného fóra, ktoré sa uskutočnilo 22. mája 2014 v priestoroch Cikkreovej siene na Radnici, sa zúčastnilo 205 občanov a v klientskom centre hlasovalo 177 občanov. Spolu tak za projekty hlasovalo 382 občanov.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje výsledky hlasovania a umiestnenie projektových návrhov podľa získaného počtu hlasov.

Č. projektu Názov projektu Hlasy na DDF Hlasy na KC Súčet hlasov Požadovaná suma (€) Konečné poradie

9

Športovo-spoločenský deň

337

6

343

5000

1.

17

Projekt LETO - Kultúra pre ľudí

249

44

293

5000

2.

8

Komunitné centrum v Iliaši

239

5

244

5000

3.

26

Florbal - cesta k pohybu a zdraviu

105

5

110

4712,76

4.

27

Modernizácia parku pod Pamätníkom SNP

66

32

98

5000

5.

24

Fončorda: športovo-oddychový areál

88

3

91

4200

6.

25

Prvé občianske noviny - BB - Vízia

53

37

90

5000

7.

7

Putovanie s Mikulášom 2014

79

8

87

5000

8.

28

Cesta do školy bez blata

51

10

61

4850

9.

16

Podpora záujmu detí o prírodné a technické vedy

26

3

29

2770

10.

29

Ovocné stromy v Banskej Bystrici

27

1

28

300

11.

31

Dokončime začaté

18

9

27

1100

12.

11

Hľadáme si lídra

25

0

25

1500

13.

23

Knižničky

24

0

24

5000

14.

14

Obnova historických súpisných a orientačných čísiel

20

3

23

1264

15.

22

Žijeme v jednom meste

22

0

22

2900

16.

2

Oživenie Mestského parku

15

5

20

 

17.

4

Vypracovanie štúdie parkovej úpravy s fontánou pred Hungáriou

19

0

19

500

18.

5

Revitalizácia parčíku kráľovnej Sissy

15

3

18

5000

19.

13

Osadenie altánku na "urpínskych serpentínach"

16

1

17

3981,05

20.

21

Dobrovoľníctvo v nemocnici

16

0

16

5000

21.-22.

10

Športové zariadenia pre dospelých, seniorov a mládež

15

1

16

5000

21.-22.

3

Bystrica nielen medená

13

1

14

1000

23.

20

Ludotéka - hrou pre život

12

0

12

4760

24.

19

Rozvoj sociálnych a manažérskych schopností študentov

11

0

11

500

25.

12

Aktívne občianske zastupiteľstvo (AOZ): modul Wikidemokracia.org

7

0

7

950

26.

6

Banskobystrický nordic walking deň

3

0

3

700

27.

15

Čistenie Mestského parku

2

0

2

 

28.

18

Boj proti biede

1

0

1

2500

29.

30

Regulátor vody obnoviť nátermi

0

0

0

 

30.-31.

1

Komunitná záhrada s jazierkom

0

0

0

 

30.-31.