Verejné zvažovanie, časť 1. Verejné zvažovanie, časť 1.

Príklad verejného zvažovania v rámci participatívneho rozpočtu v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto (27. 3. 2014):

 

Verejné zvažovanie, časť 2. Verejné zvažovanie, časť 2.

Druhá časť videozáznamu verejného zvažovania v mestskej časti Bratislava Nové Mesto (27. 3. 2014):