Brožúra s projektovými návrhmi Brožúra s projektovými návrhmi

Po kliknutí na odkaz nižšie sa vám otvorí nové okno, v ktorom sa vám zobrazí online prezentácia všetkých projektových návrhov participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu na rok 2018. Prezentácia má formu brožúrky, v ktorej môžete listovať ako v knihe.

 

Zoznam projektov pre r. 2018 Zoznam projektov pre r. 2018

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam projektových návrhov, o ktorých realizácii zo sumy 40 000 eur, alokovanej Mestom Banská Bystrica pre participatívny rozpočet na rok 2018, budete môcť rozhodnúť už 27. marca 2018 o 17:00 na diskusnom fóre vo Veľkej sále MsÚ, ul. ČSA 26, alebo počas nasledujúcich 15 pracovných dní na Klientskom centre MsÚ, počas stránkových hodín. Proces hlasovania bude ukončený dňa 19. apríla 2018.


Po kliknutí na názov jednotlivých projektov sa vám zobrazí ich plné znenie v novom okne, vo formáte pdf.

P. č.

Predkladateľ:

Názov projektu:

1.

Marek Štrajánek

Banskobystrické festivalové LETO 2018

2.

Ivana Škodová

Aktívny senior

3.

Tomáš Rakonczay

Kombinuj a choď Projektový návrh je vyradený z hlasovania pre nedodanie požadovanej dokumentácie

4.

Juraj Hajdu

RELAX ZÓNA III. etapa

5.

Umelecká skupina PLAYGROUND 89

Folcolor pre mesto

6.

Denisa Koctúrová

Junior zóna

7.

Zuzana Luptáková

Obnova športového ihriska THK, I. etapa

8.

OZ OCI BB

Oddychovo relaxačná a cyklo zóna Tajovka, časť II.

9.

OZ New Faces

Arena New Faces Tento projekt bol na Druhom diskusnom fóre vyňatý z hlasovania

10.

Roman Miškár

Rozhodujme si sami o našom sídlisku

 

O procese hlasovania:

Podľa Štatútu participatívneho rozpočtu môžete udeliť svoj hlas až 4 projektovým návrhom. Za projekty hlasujte zakrúžkovaním poradového čísla vami zvoleného projektu či projektov.