Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Výsledky hlasovania PR BB 2015

 

11. júna 2015 sa uzatvorilo hlasovanie o projektoch participatívneho rozpočtu v Klientskom centre na Mestskom úrade v Banskej Bystrici, ktoré bolo spustené dňa 21. 5. na Druhom diskusnom fóre. Občania svojimi hlasmi rozhodli o projektoch, ktoré získajú podporu z participatívneho rozpočtu mesta.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje výsledky hlasovania a umiestnenie všetkých projektových návrhov podľa získaného počtu hlasov.

Názov projektu

plusové hlasy

mínusové hlasy

výsledný počet hlasov

Získanie prostriedkov z PRBB na zabezpečenie chodu DFS Radosť...

114

12

102

Oddychová zóna pre deti a dospelých v Mestskom parku s výtvarnými prvkami

101

2

99

Laskomerské singletraily

83

3

80

Dopravné ihrisko

84

5

79

Sásovská mozaika

73

6

67

Eko Fončorda – Externá Komunitná Obývačka

71

6

65

Projekt LETO - Kultúra pre ľudí 2015

66

4

62

Zastávka naša každodenná

68

7

61

Radvanský chodník  geoparkom

52

2

50

Oživme spoločne sídlisko

48

1

47

Parkour Meeting Banská Bystrica 2015

46

5

41

Úprava oddychovej zóny – revitalizácia existujúceho športovo-oddychového areálu

41

0

41

Bystričania neznášajú opustené deti

40

2

38

Urban Art Fest

43

6

37

Fončorda: Multifunkčné ihrisko

29

5

24

Basketbalové vybavenie pre deti a mládež

18

2

16

Príprava a organizácia 720. výročia obce Rakytovce

35

26

9

Putovanie s Mikulášom 2015

5

6

-1

Komunitné centrum v Iliaši

2

13

-11

Získanie prostriedkov na „Deň s hokejbalom a netradičnými športami"

14

29

-15